40 weken en dan?

Een zwangerschap duurt meestal tussen de 37 en 42 weken. Je hebt dus een grote kans dat je rond 40 weken nog niet bevallen bent. Als er geen medische problemen zijn, kan je een spontane start van je bevalling afwachten tussen de 41 en 42 weken. 20% van alle zwangeren, bevalt spontaan na de 41 weken zwangerschap. Bij 5% duurt dit langer dan 42 weken. Wanneer je voorbij 41 weken zwanger bent, noemen we dit naderende serotiniteit.

Om de gezondheid van jou en je kindje zo goed mogelijk in beeld te houden, wordt je rond 41 weken gezien in het ziekenhuis. Er wordt dan gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en een registratie van de harttonen van je baby door middel van een CTG. Als hieruit blijkt dat de conditie van jou en je kindje goed is, kun je de bevalling afwachten. Als blijkt dat de conditie van jou of je kind minder wordt, wordt er geadviseerd in te leiden.

Om de bevalling op gang te brengen zijn er verschillende opties:

Strippen

Vanaf 40 weken is het mogelijk om een inwendig onderzoek te doen. We voelen dan of de baarmoeder al zacht en verstreken is en of er al ontsluiting is.

Alleen als er ontsluiting is en de baarmoederhals er klaar voor is, is het mogelijk om te strippen. Bij het strippen komen jouw eigen hormonen vrij, die mogelijk de bevalling op gang kunnen brengen.

Strippen kan gevoelig zijn en geeft soms wat harde buiken en bloedverlies.

Vliezen breken

Soms wordt er samen met je verloskundige en de arts van het ziekenhuis gesproken over de mogelijkheid van het vliezen breken. Voorwaarden hiervoor zijn dat je minimaal 41 weken zwanger bent, het hoofdje voldoende is ingedaald, 3 centimeter ontsluiting hebt en een baarmoederhals die verstreken en week is. Bij 85% van de vrouwen beginnen de weeën na het breken van de vliezen. Je kunt dan zonder medische indicatie bevallen, tenzij de weeën niet op gang komen of wanneer de baby in het vruchtwater heeft gepoept. De bevalling zal dan een aantal uren later opgewekt worden door middel van een infuus.

Inleiden

Inleiden is het op gang brengen van de bevalling, zonder dat je lichaam zelf al begonnen is aan de bevalling. Inleiden valt onder een medische indicatie en wordt begeleid door personeel van het ziekenhuis. Tijdens de zwangerschap, kan er een indicatie ontstaan waardoor een arts het advies geeft om je bevalling in te leiden. Dit kan ook voor de 40 weken zwangerschap voorkomen, bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging of te grote/kleine groei van de baby. Vanaf 41 weken zwangerschap, heb je zelf de keuze om te worden ingeleid, zonder dat hier een medische indicatie voor is. Om weloverwogen een keuze te kunnen maken hebben we de informatie hierover op een rijtje gezet:

Het verloop en de methode van een inleiding hangt af van de mate dat je lichaam al klaar is voor een bevalling. De methode wordt bepaald door een arts of verloskundige in het ziekenhuis, waarna er gekozen wordt voor een middel om de baarmoedermond te openen. Dit kan met een ballon, medicijnen of gel. Afhankelijk van hoe uw lichaam hier op reageert, kan dit proces soms meerdere dagen uren. Wanneer er eenmaal sprake is van een rijpe baarmoedermond, breekt de verloskundige of arts je vliezen en wordt kort hierna gestart met een weeën stimulerend middel. Wanneer u bevalt is afhankelijk van hoe snel de weeën effect hebben op de ontsluiting.

Onderzoek toont aan dat zowel inleiden bij 41 weken als een afwachtend beleid tot 42 weken geen groot verschil in uitkomsten geeft voor moeder of de baby.

Inleiden heeft als het belangrijkste resultaat dat je gaat bevallen. Er zijn echter ook minder prettige effecten die je mogelijk kunnen helpen met het maken van een keuze rondom inleiden:

Beleving van de baring

Het kunstmatig rijpen en ontsluiten van de baarmoederhals is een proces dat bij een inleiding wordt geforceerd in een korte tijdsperiode. Bij een spontane start duurt dit proces soms meerdere dagen. De actieve fase van de bevalling duurt bij een inleiding gemiddeld twee uur langer dan bij een spontane start van de baring. Door een inleiding kan de bevalling als pijnlijker of heftiger worden ervaren.

Beperking van keuzemogelijkheden

Als je bevalling spontaan begint, start je altijd in je eigen omgeving. Bij een inleiding start dit in het ziekenhuis, al voordat de weeën zijn begonnen. Je hebt bij een inleiding vanaf een bepaald moment te maken met een infuus, foetale bewaking met een CTG en vaak ook pijnstilling. Dit beperkt de keuzes van waar je kunt zijn tijdens het proces en geeft minder mogelijkheden voor andere houdingen tijdens je bevalling. Een bad, douche of rondlopen lukt vaak dan niet meer.

Effect van weeënopwekkers

De weeën opwekkers die je via het infuus krijgt, komen direct in de bloedbaan. Daardoor kan het lichaam na een tijd minder goed reageren op de synthetische hormonen, waardoor je meer kans hebt op ruim bloedverlies na je bevalling. Ook kunnen de synthetische weeënopwekkers er voor zorgen dat het borstvoedingsstimulerende hormoon minder goed wordt aangemaakt na de bevalling. Ook heb je iets meer kans op het krijgen van een depressie nadat je dit middel hebt gekregen.

Verhoogde kans op interventies

Bij een inleiding is de kans groter dat je pijnstilling nodig hebt, heb je een grotere kans op ruim bloedverlies en een kunstverlossing zoals een vacuumextractie.

Niet succesvolle inleiding

Soms reageert het lichaam niet op de pogingen om de bevalling op te wekken. Dan kan er soms een andere methode overwogen worden of anders toch over te gaan op een keizersnede.

Uitkomsten bij je kindje

Na een inleiding is er meer kans op het geel zien van de baby (hyperbilirubinemie), (borst)voedingsproblemen in de eerste weken en luchtweginfecties in de eerste levensjaren.

Bekijk ook eens deze website of vraag ons om meer informatie of voor het helpen bij het maken van een keuze.

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken! Je kunt ons bellen via

Buiten kantoortijden wordt dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende verloskundige.

Bij geen gehoor, zijn wij altijd te bereiken op 

Onze praktijkassistentes werken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 14.30 uur. Je kunt ze bellen of mailen voor het maken van afspraken, stellen van vragen of overige informatie. Ons emailadres is: vita@annature.nl

Translate »

Pin It on Pinterest