Overige informatie

Klachten

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van of over de bejegening door een van ons, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege. Adres van de Klachtencommissie: (ook klachtenreglement op te vragen) KNOV t.a.v. de Klachtencommissie Postbus 2001, 3500 GA Utrecht Tel: 073-6891890

Aanbevolen literatuur

Folder: “Zwanger! Algemene informatie” Veilig Zwanger – Beatrijs Smulders en Mariëlle Croon Veilig Bevallen – Beatrijs Smulders en Mariëlle Croon Duik in je weeën – Carita Salomé

Links

www.geboortecentrumorigine.nl
Pretecho Bureau: Focus Fun

PRENATALE DIAGNOSTIEK EN SCREENING:

  • informatie over erfelijke ziekten en aandoeningen www.erfelijkheid.nl
  • vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties bij erfelijke en / of aangeboren aandoeningen www.vsop.nl
  • deze site geeft informatie over erfelijke ziekten www.erfocentrum.nl

VOEDING, ROKEN EN ALCOHOL:

BEROEPSORGANISATIES:

  • website van de beroepsvereniging van verloskundigen www.knov.nl
  • website van de vereniging voor obstetrie en gynaecologie www.nvog.nl

BORSTVOEDING:

OVERIGE WEBSITES: