Breda, 21 maart 2020

Beste zwangere en partner,

In de media heeft u vernomen dat de COVID19-crisis veel vraagt van de zorgverlening in ons land. De druk op de zorgverlening is enorm en dagelijks moeten aanpassingen in de zorg worden gemaakt.

Er zijn meerdere maatregelen die hiervoor genomen worden, waarover we u willen informeren.
Graag vragen we u onze website in de gaten te blijven houden zodat u op de hoogte blijft en de meest recente informatie en afspraken kunt lezen, voorafgaand aan uw afspraak of controle bij ons.
Via deze weg willen we u alvast informeren dat wij, om de kans op besmetting voor u en ons team zo klein mogelijk te maken, zo veel mogelijk telefonisch informatie proberen te bespreken om wanneer nodig het contactmoment zo kort mogelijk te houden.
Dit houdt in dat u de dagen voor uw afspraak een telefoontje van ons kan verwachten.

De druk is het allerhoogst in de ziekenhuiszorg. Ook het Amphia is druk met het voorbereiden om de zorg aan de snel groeiende toestroom aan COVID19-zieken te kunnen bieden. Dat betekent dat op andere afdelingen in het Amphia minder zorg kan worden geboden.

Vanaf maandag 23 maart betekent dit dat:

  • De polikliniek zwangeren gaat verhuizen naar Amphia Pasteurlaan (Oosterhout)
  • Het aantal echo-indicaties voor zwangeren die bij de verloskundige onder controle zijn zullen verminderen.
  • Geplande keizersneden zullen in andere ziekenhuizen ‘boven de rivieren’ worden uitgevoerd

Indien dit voor u van toepassing is, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.

Maar ook:

  • De echo’s van Echocentrum Focus in Amphia Molengracht verhuizen vanaf maandag 23 maart a.s. naar Amphia Langendijk (souterrain, graag melden bij balie 47/48 (balie fysiotherapie))
  • De mogelijkheid tot poliklinisch bevallen in Amphia blijft in stand.
  • Om de anesthesiologen en andere zorgprofessionals zo veel mogelijk te ontlasten zal soms voor een pijnpompje (Remifentanil) gekozen worden in plaats van een ruggenprik.
  • Inleidingen van de bevalling zullen worden beperkt tot strikt medisch noodzakelijk om de tijdsduur van verblijf op de verloskamers zo kort mogelijk te houden.
  • Geen badbevalling i.v.m. verhoogde kans op besmetting van zorgverleners

Hoe de COVID19 crisis zal verlopen is niet te voorspellen. Weet dus dat bovenstaande afspraken ook weer kunnen veranderen.

Wat niet verandert is dat we in alle omstandigheden zo goed mogelijk voor u en uw zwangerschap zullen zorg dragen – ook als dit kan betekenen dat u naar een ander ziekenhuis moet in het belang van u of uw baby.

Het zijn moeilijke tijden, maar we moeten samen met u er alles aan doen om deze COVID19-crisis zo snel mogelijk achter ons te laten.

We rekenen op uw begrip.

Team Vita

Translate »

Pin It on Pinterest