Voorlichtingsavond

Voor alle zwangeren in Breda en Omstreken wordt er maandelijks een voorlichtingsavond georganiseerd in het Amphia Ziekenhuis, Langendijk.

Deze voorlichtingsavond vindt in principe iedere laatste woensdag van de maand plaats.

Deze voorlichtingsavond is bedoeld om zwangeren (en hun partner) een zo compleet mogelijk beeld te geven van de gang van zaken rondom hun aanstaande bevalling.

De voorlichting bestaat uit drie onderdelen:

  • Een centrale presentatie over de bevalling door een verloskundige en gynaecoloog.
  • Een kraammarkt, waarbij ook gelegenheid is om nog extra vragen te stellen aan een gynaecoloog of verloskundige.
  • Een rondleiding op Origine, het geboortecentrum in het Amphia Ziekenhuis. 

De voorlichtingsavond duurt twee uur en kent drie aanvangstijden: 18.45, 19.45 en 20.45 uur. 

De bijeenkomst is gratis! Aanmelden kan via www.voorlichtingsavondbevallen.nl (aanmelding geldt voor maximaal 2 personen).

Er wordt gevraagd om een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Zodra de voorlichting gestart is, sluiten de deuren. 

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken! Je kunt ons bellen via

Buiten kantoortijden wordt dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende verloskundige.

Bij geen gehoor, zijn wij altijd te bereiken op 

Onze praktijkassistentes werken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 14.30 uur. Je kunt ze bellen of mailen voor het maken van afspraken, stellen van vragen of overige informatie. Ons emailadres is: vita@annature.nl

Translate »

Pin It on Pinterest