Onderzoeken in de zwangerschap

Prenatale Screening

Iedere zwangere in Nederlands komt in aanmerking voor Prenatale Screening. Het verrichten van Prenatale Screening is een keuze en geen verplichting.

Je kunt tijdens de zwangerschap laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat de baby het syndroom van Down, -Edwards of –Patau heeft. Dit onderzoek vindt al vroeg in de zwangerschap plaats. Tijdens de intake wordt hierover informatie gegeven indien je hier geïnteresseerd over bent. Voor meer informatie zie ook de website: https://www.pns.nl/

Je kunt kiezen uit twee verschillende testen:

  • De combinatietest: deze test bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere en een echo onderzoek van de baby. Het onderzoek vindt plaats tussen de 9 en 14 weken van de zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat de baby het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft.
  • De NIPT: deze test is een bloedonderzoek van de zwangere, waarbij ze DNA van de placenta onderzoeken. De NIPT kan vanaf 11 weken zwangerschap worden uitgevoerd.

Kosten & Verzekering

De zorgverzekering betaalt het uitgebreide gesprek met de verloskundige of gynaecoloog. De test moet je zelf betalen. De combinatietest kost €170,13 (soms betaalt een aanvullende verzekering de test, informeer bij dezorgverzekeraar). De NIPT moet u altijd zelf betalen en kost €175.

Bij 20 weken zwangerschap wordt de screeningsecho aangeboden. Deze wordt vergoed door de basisverzekering.
 

  • De screeningsecho (afgekort SEO) is een uitgebreide echo waarbij de echoscopist kijkt of de baby lichamelijke afwijkingen heeft. Deze echo is geen pretecho, maar een medisch onderzoek.

Altijd bereikbaar

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken! Je kunt ons bellen via

Buiten kantoortijden wordt dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende verloskundige.

Bij geen gehoor, zijn wij altijd te bereiken op 

Onze praktijkassistentes werken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 14.30 uur. Je kunt ze bellen of mailen voor het maken van afspraken, stellen van vragen of overige informatie. Ons emailadres is: vita@annature.nl

Translate »

Pin It on Pinterest